T-Systems Logo

Polska

Twoje wyszukiwanie

Twoje wyszukiwanie

Jesteś tu:

Rozwiązania i Rynki

Technologie Informatyczne

Integracja systemów, outsourcing IT.

T-Systems, jako jedna z niewielu firm integratorskich jest w pełni wspierać klientów na wszystkich etapach trwania projektu: od projektu, przez wdrożenie po utrzymanie w ruchu we wszystkich krajach świata.
Nasze rozwiązania teleinformatyczne pozwalają zwiększyć przewagę konkurencyjną oraz dają pewność, iż korzysta się z najnowocześniejszych rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Naszym klientom dajemy gwarancję, iż jesteśmy gotowi uczestniczyć we wszystkich etapach projektu: począwszy od fazy wyboru i zaprojektowania systemu, przez jego wdrożenie aż po utrzymanie w ruchu.  W tym ostatnim przypadku najogólniej mówiąc chodzi o usługi polegające na przejęciu odpowiedzialności za bezawaryjną pracę systemów informatycznych naszych klientów.
Mogą być świadczone w kilku modelach, np:

Następny krok

© 2017 T-Systems International GmbH. All rights reserved.