T-Systems Logo

Polska

Twoje wyszukiwanie

Twoje wyszukiwanie

Jesteś tu:

Rozwiązania i Rynki

Telekomunikacja

Innowacyjne rozwiązania sieciowe.

Sieci komputerowe to nierozerwalny składnik współczesnej rzeczywistości informatycznej. Dziś na siłę i przewagę firmy nad konkurencją wpływa między innymi struktura i zasięg sieci. To właśnie sieć komputerowa jest głównym kanałem wymiany informacji wewnątrz firmy, z otoczeniem a także z klientem.
Współczesne aplikacje w mają najczęściej charakter sieciowy, wiec to niezawodność i technologia posiadanej sieci w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie Państwa oprogramowania oraz efektywność pracy.
T-Systems oferuje swoje usługi na wszystkich etapach cyklu życia danego rozwiązania.
Planowanie
Na podstawie warunków i wytycznych uzyskanych od klienta powstaje projekt infrastruktury teletechnicznej niezbędnej do prawidłowego przesyłu danych w przedsiębiorstwie oraz obsługi wszelkich urządzeń działających w oparciu o sieci komputerowe i telefoniczne
Wdrożenie
W zależności od potrzeb klienta tworzymy od podstaw lub  rozbudowujemy infrastrukturę teletechniczną. Etap ten może też obejmować dostawy wszystkich podzespołów oraz instalację i konfigurację sieci klienta zgodnie ze stworzonymi wcześniej i zatwierdzonymi planami.
Zarządzanie
Po zakończeniu prac instalacyjnych możemy  przejąć obsługę serwisową nad sieciami obejmując nią zarówno pasywne jak i aktywne elementy sieci z możliwością całodobowych dyżurów serwisowych zapewniających błyskawiczną interwencję w przypadku awarii.
Ponadto, polski oddział T-Systems oferuje szeroki zakres usług w zakresie międzynarodowej transmisji danych i dostępu do międzynarodowych zasobów Internetu, w oparciu o międzynarodowa sieć "Telekom Global Net", z licznymi punktami dostępowymi „PoP” zlokalizowanymi w kilkudziesięciu krajach świata, w tym także w Polsce.

Następny krok

© 2017 T-Systems International GmbH. All rights reserved.