T-Systems Logo

Polska

Twoje wyszukiwanie

Twoje wyszukiwanie

Jesteś tu:

Polityka prywatności

Ochrona danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. T-Systems Polska sp. z o.o. przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa oraz ochrony danych. Ochrona praw osobistych jest nierozerwalnie związana z naszą kulturą korporacyjną oraz stanowi integralną część naszych usług i produktów. Szanujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dlatego właśnie T-Systems Polska sp. z o.o. pracuje nieustannie nad poprawą środków zabezpieczenia danych, tak aby chronić Państwa i Państwa prywatność. Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych wyjaśnia, jakiego rodzaju informacje rejestrujemy podczas Państwa wizyty na naszej stronie oraz jak z nich korzystamy. Oświadczenie to nie ma zastosowania do stron internetowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa, które nie są częścią T-Systems, a na których mogą się znaleźć zamieszczone odnośniki do tej lub innych stron internetowych T-Systems.
Zbieranie i korzystanie z danych osobowych
Kiedy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron internetowych, nasz serwer sieciowy tymczasowo rejestruje następujące informacje, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu: nazwę domeny lub adres IP komputera zwracającego się o dostęp, datę dostępu, pliki, o które wnioskował klient (nazwa pliku i URL), kod odpowiedzi http oraz stronę internetową, z której nas Państwo odwiedzacie, ilość bajtów przekazanych w trakcie połączenia. Część informacji może zostać przez nas zapisana w formie plików cookies na Państwa komputerze. Plik cookie jest informacją, którą strona internetowa może wysłać do Państwa przeglądarki i zapisać w Państwa systemie. Pliki cookies nie dają nam dostępu do Państwa systemu lub Państwa danych osobowych. Proszę zauważyć, że standardowe ustawienia przeglądarki zezwalają na używanie plików cookies. Jeżeli nie chcecie Państwo zezwalać na używanie plików cookies, możecie wyłączyć tę opcję w Waszej przeglądarce. T-Systems Polska sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu dopasowania naszej strony internetowej do Państwa upodobań.
T-Systems Polska sp. z o.o. nie zbiera danych osobowych takich jak Państwa imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, chyba że przekażecie Państwo takie informacje dobrowolnie, na przykład jako element prośby o udzielenie informacji, konkursu, podania o przyjęcie do pracy lub pytania o informację w sprawie wolnych stanowisk, itp.
Dane osobowe zebrane w czasie Państwa odwiedzin na jednej ze stron T-Systems będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z wymaganiami prawnymi, obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się siedziba właściwego przedsiębiorstwa T-Systems (a więc, w odniesieniu do T-Systems Polska sp. z o.o., z prawem polskim).
Ponadto, chcielibyśmy Państwa poinformować, że T-Systems Polska sp. z o.o. jako członek międzynarodowej grupy Deutsche Telekom wdrożyło i stosuje postanowienia dobrowolnego wewnętrznego kodeksu postępowania w sprawach ochrony prawa osób do prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych wewnątrz Grupy Deutsche Telekom. Jego pełny tekst znajdziecie Państwo pod adresem : www.telekom.de
Polityka dotyczaca Cookies
Strona internetowa www.t-systems.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).
Pliki cookies to dane, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera strony internetowej i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym (np. komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym typu smartphone).
Pliki cookie w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.
Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w serwisie oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości, nie zbierając przy tym żadnych informacji pozwalających na ich identyfikację.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.
Wykorzystanie i przekazywanie wspomnianych powyżej danych osobowych
T-Systems Polska sp. z o.o. wykorzystuje Państwa dane osobowe jedynie na potrzeby technicznego zarządzania stroną internetową i dostosowania jej do Waszych życzeń i wymagań, oraz wyłącznie we wskazanym celu i zakresie.
T-Systems Polska sp. z o.o. będzie wykorzystywało Państwa dane na potrzeby badań związanych z produktami lub na potrzeby marketingu wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą, i nawet wówczas jedynie w zakresie niezbędnym dla konkretnego użytku czynionego z tych danych. Państwa dane będą ujawnione przez T-Systems Polska sp. z o.o. jedynie upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom władzy państwowej i sądom i tylko w niezbędnym zakresie. Nasi pracownicy zobowiązani są do zachowania ścisłej tajemnicy.
Swoboda dostępu do informacji
Jeżeli życzycie sobie Państwo uzyskać informację, jakie dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres, itd.) są przez nas przechowywane, prosimy o wysłanie pisemnego wniosku do właściwego przedsiębiorstwa T-Systems, czyli w odniesieniu do terytorium RP pod adres T-Systems Polska sp. z o.o. wskazany poniżej.
Bezpieczeństwo
W celu ochrony przechowywanych przez T-Systems Polska sp. z o.o. Państwa danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem, wdrożyliśmy rozległe i zgodne z aktualnym stanem wiedzy środki techniczne i organizacyjne.
Kontakt
Prosimy o kierowanie wszelkich pytań, sugestii bądź konkretnych wniosków o zmianę, wstrzymanie przetwarzania bądź usunięcie Państwa danych osobowych na adres T-Systems Polska sp. z o.o.:
Aministrator Bezpieczeństwa Informacji
Sylwia Swaczyna
ul. Św. Antoniego 7
53-073 Wrocław, Polska
© 2017 T-Systems International GmbH. All rights reserved.