T-Systems Logo

Polska

Twoje wyszukiwanie

Twoje wyszukiwanie

Jesteś tu:

O stronie

T-Systems Poland
Dane Rejestrowe Spółki w Polsce:
T-Systems Polska Sp. z o.o.
ul Św. Antoniego 7, 50-073 Wrocław
Akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, Krajowy Rejestr Sądowy: 0000017622
Kapitał Zakładowy Spółki: 8.327.000 zł
NIP: 527-21-71-391, Rejestr GIOŚ: E00002179WZ
Redakcja serwisu WWW
Marta Pielak (Wersja polska)
Wyłączenia odpowiedzialności
Niniejszym autorzy strony zapewniają, iż dołożyli wszelkich starań aby informacje zawarte w serwisie były pełne, aktualne i zgodne z rzeczywistością. T-Systems Enterprise Services GmbH i T-Systems Polska Sp. z o.o. zastrzegają sobie wyłączne prawo do dokonywania wszelkich zmian w ramach niniejszego serwisu www. Jednocześnie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zmiany zawartości stron, do których prowadzą odnośniki dostępne na stronach www obsługiwanych przez wspomniane firmy. Odpowiedzialność T-Systems Enterprise Services GmbH i T-Systems Polska Sp. z o.o. wyłączona jest również w przypadku strat spowodowanych nieuprawnionym użyciem jakichkolwiek informacji czy innych elementów tych stron przez osoby trzecie. Informacje dostępne na stronach internetowych obsługiwanych przez T-Systems Enterprise Services GmbH i T-Systems Polska Sp. z o.o. nie mogą być traktowane jako oferta w ścisłym rozumieniu przepisów prawa. Wszelkie prawa Zastrzeżone.

Następny krok

© 2017 T-Systems International GmbH. All rights reserved.